روند صعودی قتل، جنایت و سرقت مسلحانه نگرانی اصلی شهروندان پایتخت آمریکا شده است.
به گزارشMuslimPress؛ با روند صعودی جرم و جنایت در واشنگتن پایتخت آمریکا این مسئله به بزرگترین مشکل ساکنان این شهر تبدیل شده و برای اولین بار در تقریبا یک دهه گذشته نگرانی آمریکایی‌ها درباره گسترش وقوع جرایم به مراتب فراتر از نگرانی آنها درباره اقتصاد و کیفیت مدارس عمومی است.طبق نظرسنجی جدید واشنگتن پست، پس از افزایش آمار قتل ظرف یکسال، تعداد کمتری از ساکنان واشنگتن در محله‌های خود احساس امنیت می‌کنند بطوریکه یک نفر از هر ۴ شهروند گفته‌اند در جوامع شان چندان یا اصلا احساس امنیت نمی‌کنند. در سال ۲۰۱۱ کمتر از یک نفر از هر ۵ نفر چنین احساسی داشت. بیش از یک نفر از هر ۳ نفر گفته‌اند که جرم بزرگترین مشکل پیش روی این شهر است. این رقم نسبت به رقم ۱۲ درصدی در چهار سال قبل افزایش داشته است.این گزارش در حالی منتشر می شود که میزان قتل در شهرهای آمریکا پس از بیش از ۲ دهه مجددا روند صعودی به خود گرفته است. افزایش پیوسته آمار قتل در واشنگتن همچنین یک تهدید سیاسی روشن برای شهردار جدید این شهر است که اکثریت شرکت کنندگان در نظرسنجی نسبت به عملکرد وی در کنترل ارتکاب جرم نظر منفی داشتند.در شهرهای دیگر از جمله نیویورک و بالتیمور خشونتهای مرگبار با مشارکت پلیس به اقدامات خشونت بار و حتی شورش در مورد عملکرد مقامات امنیتی انجامیده است. میزان تایید عملکرد پلیس واشنگتن نیز نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است. ۵۱ درصد ساکنان این شهر معتقدند واکنش پلیس در کنترل روند فزاینده قتل‌ها بقدر کافی مناسب نبوده است.تا صبح چهارشنبه، شمار قتل های صورت گرفته در واشنگتن دی سی بالغ بر ۱۴۴ مورد بود که نسبت به ۹۱ مورد در همین زمان در سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته است.تعداد سرقت‌های مسلحانه نیز در این شهر روندی صعودی داشته و این افزایش در برخی محله‌ها بسیار شدید بوده است بطوریکه موجب کاهش شدید احساس امنیت در میان شهروندان از جمله در ناحیه‌ای شامل کپیتال هیل شده است که تا ماه گذشته شاهد افزایش ۵۰ درصدی سرقت‌های مسلحانه بود. درصد شهروندانی که تا حدی احساس امنیت می کنند از سال ۲۰۱۱ از ۸۴ درصد به ۶۳ درصد تنزل یافته است. در مورد سیاه پوستان احتمال آنکه در محله‌های خود احساس امنیت داشته باشند در مقایسه با سفید پوستان کمتر است.بسیاری ساکنان واشنگتن افزایش آمار قتل را بخشی از یک پدیده اجتماعی وسیع تر می‌دانند که تا حدی با فشارهای اقتصادی فزاینده بر فقیرترین ساکنان این شهر مرتبط است. برخی مقامات شهری عواملی مانند مواد مخدر، خشونت‌های خانوادگی و گسترش کاربرد سلاح و مجرمان خشن سابقه دار را در افزایش آمار قتل موثر می‌دانند. ساکنان پایتخت آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص دارند.
منبع: تسنیم