رئیس جمهور روسیه پس از مشارکت در نشست گروه ۲۰ در آنتالیای ترکیه تأکید کرد، که اطلاعاتی را درباره کانالهای حمایت مالی از تروریسم به همتایان خود ارائه کرده است.
" ولادمیر پوتین " در کنفرانسی مطبوعاتی در آنتالیا گفت: این موضوع را با همتایان بررسی کردیم. امیدوارم این کار را که در مبارزه با تروریسم بسیار مهم است، ادامه دهیم.پوتین با تأکید بر اهمیت متوقف کردن تجارت نفتی تروریستها اظهار داشت: عکسهایی که توسط ماهواره و پهپاد گرفته شده به دوستان نشان دادم که به وضوح ابعاد تجارت غیرقانونی نفت و مشتقات آن را نشان می دهد، به صورتیکه کاروان خودروها و تانکرها در صفهایی به طول ده ها کیلومتر، آشکارا امتداد یافته و از ارتفاع ۴ تا ۵ هزار متری قابل مشاهده هستند.پوتین تأکید کرد که روسیه در نشست گروه ۲۰ مثالهایی را از حمایتهای مالی از تروریستها از سوی افرادی از ۴۰ کشور ارائه کرد که برخی از این کشورها عضو گروه ۲۰ هستند.
منبع: العالم