امریکا به منظور محافظت بیشتر از سفارتخانه های خود در کشورهای اروپایی، شمار دیگری از تفنگداران نیروی دریایی خود را به این کشورها اعزام می کند.
سی ان ان در خبری فوری اعلام کرد: آمریکا به منظور محافظت بیشتر از سفارتخانه های خود در کشورهای اروپایی، شمار دیگری از تفنگداران نیروی دریایی خود را به این کشورها اعزام می کند.