تنها پنج روز پس از حادثه مرگبار جمعه شب گذشته در هفت نقطه پاریس که منجر به کشته شدن ۱۳۲ تن شد، محله سن دنی در پایتخت فرانسه، صبح امروز چهارشنبه شاهد تیراندازی بود.
به گزارشMuslimPress؛ رسانه های فرانسه مدعی شدند کهتیراندازی میان مردان مسلح ناشناس و نیروهای پلیس و امنیتی پاریس پایتخت فرانسه روی داد.در این درگیری مسلحانه که در منطقه سن دنی پاریس رخ داد دست کم ۲ تن زخمی شده است.