حامد کرزى، رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن هشدار به نیروهاى خارجى مستقر در این کشور، تأکید کرد: خارجی ها باید به حاکمیت ملى، دین و عنعنات مردم افغانستان احترام بگذارند و افغانها را مجبور نکنند که صداى خروج خارجى ها از کشورشان را بلند کنند.

به گزارشMuslimPress؛ آقای کرزی روز گذشته(سه شنبه) در مراسم تجلیل از روز بین المللى محصلین در کابل گفت: خارجی ها باید به حاکمیت ملى، دین و عنعنات مردم افغانستان احترام بگذارند و افغانها را مجبور نکنند که صداى خروج خارجى ها از کشورشان را بلند کنند.رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید کرد نیروهای خارجی «آمریکا و شرکای آن» که در افغانستان مستقر هستند، وظیفه شان سرکوب نمودن تروریسم است.وی افزود که مبارزه خارجی ها با تروریسم باید طورى باشد که افغان ها متضرر نشوند و حاکمیت ملى و اراده مردم افغانستان زیر پاى نشود و باید به دین، رسم و رواج و وحدت ملى افغان ها در افغانستان احترام داشته باشند.کرزى هشدار داد اگر خارجى ها این کار را نکنند، با پرسش جدى افغان ها روبه رو خواهند شد.رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود: خارجى ها میدانند که افغان ها از مقابله نمى ترسند، پس باید راهى را انتخاب کنند که در آن ترقى، صلح، حاکمیت ملى، عزت، عنعنات، مردم سالارى و راى مردم افغانستان وجود داشته باشد، تا افغان ها آنها را بپذیرند و مجبور نشوند که صداى خروج نیروهاى خارجى از کشور را بلند کنند.

منبع: خبرگزاری آوا