رئیس کمیته جوانان و زنان وابسته به اتحادیه مصری‌های مقیم خارج، اقدام برخی افراد و گروه‌ها در سوزاندن قرآن در فرانسه را محکوم کرد.به گزارشMuslimPress؛ کورین شنوده، رئیس کمیته جوانان و زنان وابسته به اتحادیه کل مصری‌های مقیم خارج با محکوم‌کردن اقدام گروهی از جوانان فرانسه در سوزاندن قرآن و برگزاری تظاهرات برای اخراج مسلمانان پس از حملات تروریستی پاریس، اظهار کرد: این اقدامات امری مردود است؛ چرا که این اقدامات کسانی که بی‌گناهند را مجازات می‌کند.کورین در ادامه خواستار مداخله تمامی کشورهای جهان برای جلوگیری از توهین به اسلام و مسلمانان در فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد و تأکید کرد: اسلام دین تسامح و محبت است.وی با بیان این که مسلمانان و مسیحیان در مصر سال‌های سال است که با صلح، دوستی و مدارا زندگی می‌کنند، گفت: باید میان اسلام و تروریسم، چه تروریسم فکری یا رفتاری باشد، تفاوت قائل شد.این فعال اجتماعی مصر با اشاره به این که تروریسم، دین، میهن و رنگ نمی‌شناسد و فقط به کشتار و تخریب دست می‌زند، از مردم اروپا خواست که در مورد تروریسم مطالعه کنند.کورین در ادامه توهین به ادیان آسمانی و حمله به نمازگزاران داخل مساجد را رد کرد و گفت: ولید عبد الرازق، جوان مصری است که در حملات تروریستی جمعه‌شب پاریس زخمی و قربانی تروریسم شد؛ این در حالی است که تنها گناه او رفتن به پاریس برای تماشای مسابقه فوتبال فرانسه و آلمان بود. منبع: ایکنا