برخی نهادهای غیررسمی مدعی فعالیت در زمینه حقوق بشر تلاش دارند زمینه صدور قطعنامه‌ای ضد ایرانی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراهم کنند.
به گزارشMuslimPress؛ دیده‌بان حقوق بشر به همراه ۳۶ سازمان فعال دیگر در این حوزه با انتشار نامه سرگشاده مشترکی خواهان این شدند تا اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به نفع قطعنامه‌ای ضد ایرانی در حوزه حقوق بشر رأی دهند.
در این نامه ادعاهایی در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده است و در قطعنامه پیشنهادی از دولت ایران خواسته شده است تا به تعهدان داخلی و بین‌المللی خود پایبند باشد. قرار است دو روز دیگر(۱۹ نوامبر) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره این قطعنامه رأی‌گیری شود.
منبع: تسنیم