روزنامه‌های سعودی، امروز(یکشنبه) به موضوع هایی مانند دلیل افزایش انتقادها در لبنان علیه عربستان، و همچنین ارتباط شیعیان عربستان با ایران پرداختند.
به گزارشMuslimPress؛ روزنامه " الریاض " در مطلبی به قلم " حسناء عبدالعزیز القنیعیر " تحت عنوان " لبنان در باتلاق مزدوران ایران غرق می شود "، مدعی شد: " کسی که بعضی از رسانه‌های نوشتاری و دیداری لبنان را پیگیری می کند، متوجه حملات پوپولیستی و برتری جویانه علیه کشورهای عربی منطقه(خلیج فارس) و در رأس آنها کشورمان می شود. "این روزنامه سعودی در ادامه برای توجیه افزایش انتقادها در لبنان علیه عربستان، ادعا کرد: " هرکسی این رسانه ها را پیگیری کند، متوجه می‌شود که لبنان در حال غرق شدن در باتلاق ایران و مزدوران لبنانی آنها است. "الریاض در ادامه مدعی شد که ایران در حال توزیع پول بین فقرا و محتاجین لبنانی است، " ولی هیچ کاری مجانی نیست ".. " این موضوع همان منطق عرضه و تقاضا است، به همین دلیل عجیب نیست که اکثر مزدوران ایران از لبنان هستند. "" شیعیان ما مزدور ایران نیستند "روزنامه " الجزیره " نیز در مطلبی به قلم " حمزه السالم " تحت عنوان " شیعیان ما مزدور ایران نیستند "، به موضوع متهم کردن شیعیان عربستان به " خیانت " پرداخت و نوشت، این اتهام بزرگ در جوامع دموکراتیک جایی ندارد.الجزیره اتهام " خیانت به کشور " را سلاحی فعال و قوی توصیف کرد و نوشت: هرکسی که این اعتقاد را داشته باشد که بعضی از شیعیان تمایل و گرایشی به ایران ندارند در حال فریب خودش است، ولی مصیبت جایی است که از این موضوع نتیجه‌ای باطل گرفته شود. زیرا علاقه و تمایل به معنای خیانت نیست.