تصویری که اخیرا در بین کاربران شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که یکی از اعضای شورای شهر تهران در غرفه روزنامه «قانون» واقع در نمایشگاه مطبوعات ایران در حال گپ زدن با زنی است که کشف حجاب کرده است!

به گزارشMuslimPress؛ بر اساس عکسی که طی یکی دو روز اخیر توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، محسن هاشمی رفسنجانی، عضو شورای شهر تهران که فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مقامات بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد، در نمایشگاه مطبوعات تهران، مشغول گفتگو با زنی است که به صورت آشکار کشف حجاب کرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو