عمر عبدالرشید علی شرمارکی نخست وزیر سومالی نسبت به اعلام وفاداری جنبش الشباب با تروریست های داعش به سازمان ملل هشدار داد.
به گزارشMuslimPress؛ نخست وزیر سومالی گفت که اعلام وفاداری جنبش الشباب با تروریست های داعش تهدیدی برای منطقه است.شرمارکی در جریان نشست شورای امنیت خواستار حمایت این شورا برای شکست جنبش الشباب شد قبل از آنکه این گروه بتواند از حمایت های مالی تروریست های داعش که اکنون در سوریه و عراق در حال جنگ با نیروهای دولتی هستند، برخوردار شوند.نخست وزیر سومالی تاکید کرد ما بیش از هر زمان دیگر به حمایت شورای امنیت برای مقابله با جنبش الشباب نیاز داریم.شرمارکی گفت که در حل بحران یمن برای دور کردن تروریست های داعش ممکن است تندروها از یمن به مثابه گذرگاه و یا سکوی پرش علیه سومالی استفاده کنند.الشباب به عنوان گروه زیرشاخه القاعده در سومالی به تازگی فیلمی منتشر کرده که در آن ۵۰ تروریست ضمن اعلام وفاداری به القاعده، با تروریست های داعش بیعت کردند.اعضای الشباب پس از آن تصمیم به بیعت با داعش گرفتند که شیخ ' عبدالقادر مومن، ' پیشرو این گروه تروریستی، که در انگلیس پنهان شده است، اوایل ماه میلادی جاری با داعش بیعت کرد.دیگر اعضای الشباب نیز به تبعیت از وی اعلام کردند به ' ابوبکر بغدادی، ' سرکرده داعش، وفادار هستند و حاضرند برای او بجنگند.در سومالی ۱۴۰۰ شبه نظامی وابسته به گروه های مختلف تروریستی حضور دارد.پلیس امنیتی این کشور عملیات شناسایی و دستگیری آن دسته افرادی که با داعش بیعت کرده اند را آغاز کرده است.