خدمات دیپلماتیک انگلیس به یک میلیاردر سعودی، با عنوان دیپلمات کارائیب مصونیت قضایی داده است.
به گزارشMuslimPress؛ «ولید جفالی» یک میلیاردر سعودی است که در بریتانیا در سمت یک دیپلمات کارائیب، مصونیت قضایی دارد.
نام جفالی در لیست دیپلماتیک لندن، به عنوان نماینده دائم «سنت لوسیا» از کشورهای جزیره‌ای کارائیب، در «سازمان بین‌المللی دریانوردی» ثبت شده است.به نوشته روزنامه انگلیسی تلگراف، با این وجود جفالی نه تنها تاکنون در هیچ نشستی از سازمان بین‌المللی دریانوردی حضور نداشته و نامی از وی ثبت نشده است بلکه وی هیچ قابلیتی در قوانین دریانوردی ندارد.همچنین کشور «ست لوسیا» نیز از ارائه آمار هفتگی ساعت حضور وی در کمیسیون کشورهای مشترک‌المنافع اجتناب کرده است.تلگراف ادامه می‌دهد، درست است که کشورها اجازه دارند از اتباع خارجی به عنوان دیپلمات استفاده کنند اما چنین اقدامی معمول نیست ولی با این وجود دولت سنت لوسیا تا کنون به سوالات تلگراف درباره ولید جفالی پاسخ نداده و گفته است «مایل نیست هیچ اظهارات رسمی در این‌باره داشته باشد.»تنها یک سال بعد از آنکه جفالی به عنوان نماینده سنت لوسیا معرفی شد، این جزیره اعلام کرد که یک کنسولگری افتخاری در عربستان سعودی افتتاح می‌کند.طی یک بیانیه رسمی هم اعلام شد که هیچ هزینه‌ای از دولت سنت لوسیا در راستای گشایش این کنسولگری در عربستان سعودی دریافت نمی‌شود.خود جفالی از هرگونه پاسخگویی به سوالات روزنامه تلگراف درباره ارتباطش با کشور کوچک سنت لوسیا امتناع کرد.خدمات دیپلماتیک بریتانیا نیز هیچ توضیحی در این‌باره به تلگراف نداده و گفته است «وزارت خارجه درباره انتصابات دیپلماتیک بین‌الملل اظهار نظر نمی‌کند.»