روزنامه فرانسوی «لوموند» طی انتشار مقاله ای، از عبارت «جمهوری ایران» در تشریح خبری درباره دولت آقای «حسن روحانی» و عبارت «جمهوری اسلامی» در تشریح خبری درمورددولت آقای «محمود احمدی نژاد» استفاده کرد.

به گزارشMuslimPress؛ روزنامه فرانسوی «لوموند» طی انتشار مقاله ای در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۵(۱۷آبان ۹۴)، نبست به انتخاب خانم «مرضیه افخم»(سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران) به عنوان اولین سفیر زن ایران واکنش نشان داد.این روزنامه مقاله خود را این طور آغاز می کند: «از انقلاب سال ۵۷ به بعد، زنان در ایران حق قضاوت و نامزدی در ریاست جمهوری کشورشان را ندارند. اما آنها در پست های گوناگونی اعم از وزیر و نماینده مجلس بکار گرفته می شوند. از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، تهران مرضیه افخم را به عنوان سفیر مالزی انتخاب کرد.»یکی از نقاط قابل توجه در این مقاله، بکارگیری عبارت «جمهوری ایران» است که هنگام تشریح خبر از دولت آقای «حسن روحانی» از آن یاد می شود.همچنین در این مقاله، هنگام تشریح خبر از دولت آقای «احمدی نژاد» از عبارت «جمهوری اسلامی» استفاده می شود.