دادگاه جنایی سوم بحرین، یک جوان بحرینی را به اتهام زیر نظر داشتن تردد پلیس در " بنی جمره " به ۳ سال زندان محکوم کرد.به گزارشMuslimPress؛ " مرآه البحرین "، دادگاه آل خلیفه مدعی شده که این جوان بحرینی زمینه را برای حمله به پلیس فراهم می ساخته است.
دادستانی بحرین پیشتر این شخص را به همکاری با افراد ناشناس برای شرکت در تجمع بیش از ۵ نفر به منظور تحقق هدف تروریستی، حمله به پلیس و همراه داشتن کوکتل مولوتوف متهم کرده بود.مقامات آل خلیفه مدعی هستند که شماری از شهروندان بحرینی شبانه در بنی جمره به خیابان آمده و برای حمله به پلیس با خود کوکتل مولوتف به همراه داشتند که با حضور نیروهای پلیس، آنها متفرق شدند.بنا به ادعای دادگاه جنایی سوم بحرین، در جریان " بازجویی از متهم " مشخص شده که ماموریت وی رفتن به پشت بام خانه شان بود که در نزدیک ترین نقطه تجمع افراد مزبور قرار داشت تا با زیر نظر داشتن تحرکات پلیس، اشاره لازم برای پیشروی و حمله جوانان بحرینی به پلیس را بدهد.سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به استقلال قوه قضاییه بحرین که اعضای آن با فرمان پادشاه انتخاب می شوند و همچنین اتهام های وارده به متهمین تردید داشته و نسبت به آن شکایت دارند؛ صدور حکم در دادگاه های آل خلیفه بر اساس اعترافاتی است که تحت شکنجه از اشخاص گرفته می شود و همچنین ادله ای است که از سوی بازجویان سری و شاهدان ناشناس ارائه می شود.