سخنگوی ائتلافِ تجاوز به یمن، در توجیهِ شکستِ بین المللی در برابر یمنی ها گفت: دستاوردهایی داشتیم که ناتو در افغانستان نداشت!
به گزارشMuslimPress؛ سرهنگ ستاد " احمد عسیری " سخنگوی ائتلاف نیروهای عربیِ متجاوز به یمن، گفت: ائتلافِ ما، در هفت ماه عملیات در یمن به موفقیت هایی دست یافت که پیمان ناتو، متشکل از ۲۸ کشور، در مدت ۱۱ سال به چنین دستاوردهایی دست نیافته است.وی در گفت وگو با روزنامه الوطن، در توجیهِ ناکامیِ ائتلاف در اشغال حتی یک شهر در یمن، گفت: " ما برای آزادسازی تعز، زمان بندی خاصی مطرح نکرده ایم، بنابراین نمی توان گفت که در آزادسازی این شهر دچار تاخیر شده ایم. "این مقام سعودی که به وعده های سرشار از " به زودی " شهره است، در پاسخ به سئوالی دربارۀ منظورش از " به زودی " گفت: " به زودی، یک اصطلاح نظامی است، در هر صورت ما درگیر بازی فوتبال نیستیم که فقط ۹۰ دقیقه فرصت داشته باشیم. "عسیری، سپس به سرعت حرف خود را عوض کرد و گفت: " البته ما در هر یک از عملیات خود زمان بندی داریم، اما آن را اعلام نمی کنیم تا دشمن از آن سوء استفاده نکند. "سرهنگ عسیری همچنین برای توجیه شکستها، علت به طول انجامیدنِ عملیات حمله به یمن و اندک بودن دستاوردهای قابل لمس را شرایط طبیعی، شرایط آب و هوایی، شرایط جغرافیایی و دیگر شرایطِ از این دست، اعلام کرد.گفتنی است که پس از گذشت هفت ماه از تجاوز ائتلافی از کشورهای عربی به سرکردگی عربستان، هنوز اهداف اعلام شده از این تجاوز، اعم از بازگرداندن رئیس جمهور فراری یمن به این کشور، نابود کردن انصارالله، کشتنِ عبدالملک حوثی و… محقق نشده و جنگنده های سعودی، جز نابود کردن زیرساخت های یمن و کشتار صدها زن و کودکِ یمنی، دستاوردی نداشته اند.اشاره این مقام نظامی سعودی به موضوع حمله ناتو به افغانستان درحالی است که ناتو پس از اشغال افغانستان ده ها هزار شهروند را به بهانه جنگ با طالبان به قتل رساند.