بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مسلمانان جوان هلند شدیدا از صهیونیسم و حکومت اسرائیل متنفرند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «nltimes. nl»؛ بنابر پژوهشی درباره دیدگاه مسلمانان جوان درباره صهیونیست‌ها و یهودیان که توسط مؤسسه تحقیقاتی «وروی جانکر» و بنیاد «آنه فرنک» انجام شده، مسلمانان جوان در هلند مشکلی با پیروان یهودیت ندارند، ولی شدیدا علیه صهیونیسم هستند. نتیجه این پژوهش توسط وزیر امور اجتماعی هلند به مجلس سفلی پارلمان هلند ارسال شده است.بنابر این تحقیقات، مسلمانان جوان هلند صهیونیست‌ها و یهودی‌ها را متفاوت می‌دانند. در نگاه آنها یهودی‌ها پیروان یک دین الهی هستند در حالی که صهیونیست‌ها «افراط‌گرایانی» هستند که خواستار قدرت گرفتن حکومت اسرائیل هستند، حتی به قیمت جان غیرنظامیان بی گناه. ممکن است برخی افراد در هردوی این گروه‌ها جای بگیرند ولی در میزان همپوشانی این دو گروه نباید اغراق کرد؛ چون در واقع فقط گروه کوچکی از یهودی‌ها صهیونیست هستند و همه صهیونیست‌ها هم یهودی نیستند.مثلا یکی از جوانان در مصاحبه انجام شده در طی این پژوهش گفته: صهیونیست‌‌ها و یهودی‌ها با هم متفاوتند. یهودی‌ها کسانی هستند که به دین یهود اعتقاد دارند اما صهیونیست‌ها کسانی هستند که سرزمین فلسطینی‌ها را گرفته‌اند و مردم بیگناه و کودکان را می‌کشند.بنابراین نتیجه این تحقیقات، جوانان مسلمان، ایدئولوژی صهیونیسم را فراتر از فقط تلاشی در راستای ایجاد یک کشور یهودی می‌دانند، آنها صهیونیست‌ها را گروهی متجاوز می‌دانند و آنان را «جنگ طلب» و «خونخوار» توصیف می‌کنند.

منبع: خبرگزاری حوزه