مقام هاى محلى و شورای علماى ولایت غور افغانستان، سنگسار کردن «رخشانه»(زن ۱۹ ساله افغان) را عملی غیراسلامی و غیرقانونی خوانده و آن را محکوم کردند.

به گزارشMuslimPress؛ چندی پیش، یک زن ۱۹ ساله افغان به نام «رخشانه» در روستای «اودک غلمین» واقع در ولایت «غور»، در محضر عام سنگسار و جسدش به خانواده اش سپرده شد.رخشانه که به تازگی بر خلاف خواسته اش ازدواج کرده بود، با پسر دیگری که ظاهرا به وی علاقه داشت به منطقۀ «مرغاب» فیروزکوه واقع در ولایت غور فرار کرده بود.در این ماجرا پسر که مجرد بود و همسری نداشت، بعد از زدن یکصد ضربه شلاق رها گردید.ویدیوی سنگسار رخشانه نیز منتشر شده و طالبان عامل آن خوانده شده اند؛ اما طالبان تاکنون دراین زمینه از اظهار نظر خودداری کرده اند.

طی نشستى که باشرکت شورای علما، ریاست ارشاد اسلامی غور، والی غور، شورای ولایتی ونهادهای مدنی دراین ولایت برگزارگردید، درمورد سنگسارکردن رخشانه بحثشد واین عمل خلاف دین وشریعت دانسته شد. «مولوی محمدموسی کلیم»، معاون شورای علمای غور گفت کسانیکه به نام طالب، رخشانه راسنگسار کردند، یک عمل غیراسلامی و غیرانسانی را مرتکب شده اند؛ زیرا در قضیه رخشانه هیچ نوع شاهد و اقرارى وجود نداشت و وى از سوی چند نفر جاهل و ظالم، به شکل وحشیانه سنگسار شده است.

[quote font _ size = " ۱۵ " color = " #۰۰۰۰۰۰ " bgcolor = " #eaeaea " bcolor = " #dd۳۳۳۳ " arrow = " yes " align = " right "]معاون شورای علمای غور: کسانیکه به نام طالب، رخشانه راسنگسار کردند، یک عمل غیراسلامی و غیرانسانی را مرتکب شده اند؛ زیرا در قضیه رخشانه هیچ نوع شاهد و اقرارى وجود نداشت و وى از سوی چند نفر جاهل و ظالم، به شکل وحشیانه سنگسار شده است.[/ quote]

وى افزود: من افرادى را که این حکم را صادر نمودند، میشناسم که نه علم دارند و نه هم عمل خوب، این عمل نه از آدرس دین است و نه هم از آدرس قانون، مابه شدت این عمل را محکوم می کنیم.مولوى کلیم افزود: از اینکه رخشانه با ازدواج مخالف بود، نکاح وى شرعى نبوده و اصلاً هیچ ازدواجى صورت نگرفته است.«محمد شاه مجیدی» رئیس ارشاد، حج و اوقاف غور نیز گفت که این عمل هم جنایت و هم خیانت است، دولت باید این افراد را دستگیر کند و در چوک مرکزى غور آویزان نماید تا برای دیگران عبرت باشد.«حمید الله متحد» عضو شوراى ولایتى گفت: محاکمه صحرایی توسط یک عده افراد کوردل و تیکه داران کاذبین دین، با داشتن یک دولت اسلامی منتخب محکوم است، باید دولت اقدام نماید وعاملان آن را به پنجه قانون بسپارد.«سیماجوینده» والى غور گفت که این جلسه را بخاطرى ترتیب دادند که علما باید موقف روشن داشته باشند تامردم بدانندکه رخشانه درمحکمۀ غیرقانونى و صحرایى کشته شده است.وى افزود: سنگسار کردن رخشانه، به مردم غور تعلق ندارد و کار چندنفر ظالم وقاتل است که میخواهند اسلام ومردم را بدنام کنند.خویشاوندان رخشانه میگویند که وى از صنف اول تا صنف هشتم، در روستای اودک درمکتب(محمد رحیم شهید) درس خواند و پنج سال پیش، پدرش او را اجبارا با یک معلول نامزد نمود و وى ازمکتب رفتن بازماند. بعد از آنکه رخشانه فرار نمود، نامزدش ازدواج را فسخ کرد.

[quote font _ size = " ۱۵ " color = " #۰۰۰۰۰۰ " bgcolor = " #e۸e۸e۸ " bcolor = " #dd۳۳۳۳ " arrow = " yes " align = " right "] رییس جمهوری اسلامی افغانستان و رییس اجرایى حکومت این کشور گفته اند که قضیه سنگسار رخشانه جداً پیگیرى می شود. وزارت داخله به پلیس غور دستور داده است تا هرچه زود‌تر عاملان آن را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.[/ quote]

پدرش باردیگر، سال گذشته رخشانه رابه عبدالرزاق ۴٥ ساله که چوپان بود، بازهم خلاف خواستش نامزد نمود؛ اما رخشانه گفته بود که نمیخواهد با این فرد ازدواج کند.از ازدواج رخشانه، چهار شبانه روز سپرى می شد که رخشانه باز فرار کرد. وى هشدار داده بود که اگر در آینده مشکلى پیش آید، مسوولیت به دوش کسانى است که وى را به اجبار نکاح نموده اند.سنگسار کردن رخشانه، طى تظاهرات و نشست هایى درکابل وغور به شدت تقبیح گردیده و بر دستگیرى و مجازات عاملان آن تاکید شده است. والی غور میگوید که عاملان قضیه شناسایى شده؛ اما منطقه تحت ادارۀ طالبان است و آنها به تنهایى قادر به دستگیرى آنها نیستند و دولت باید دراین عرصه کمک نماید.والی غور به «پژواک» گفته است که این سنگسار به فتواى مولوى یوسف قوماندان محلى طالبان صورت گرفته و در سنگسار کردن، بیش از بیست تن به شمول ملاهاشم و سعدیار از اعضاى طالبان دخیل بوده که همۀ آنها مجرم هستند.

منبع: خبرگزاری رشد