همایش بزرگ اهل سنت عراق با هدف بررسی روش های مقابله با گروه های تکفیری و تحکیم برادری میان مذاهب و اقوام عراق به همت اداره اوقاف اهل سنت این کشور برگزار شد.

به گزارشMuslimPress؛ همایش بزرگ اهل سنت عراق روز گذشته(شنبه) تحت عنوان «مقابله با تررویسم و افراط گرایی» در بغداد برگزار شد.اداره اوقاف اهل سنت عراق، هدف از این همایش را بررسی روش های مقابله با گروه های تکفیری و تحکیم برادری میان مذاهب و اقوام عراق عنوان کرد.«شیخ عبداللطیف الهمیم» رئیس اداره اوقاف اهل سنت عراق، هدف از این هماش را تقویت پیوندهای شیعیان و اهل سنت و مقابله با عوامل فتنه اعلام کرد.در این تجمع بزرگ که بیش از هزار اندیشمند سنی از سرتاسر عراق شرکت داشتند، حاضران بر لزوم مقابله با گروه تکفیری صهیونیستی داعش تا ریشه کن کرن خشونت در این کشور تاکید کردند.حاضران، داعش را ساخته دشمنان اسلام و هدف آن را تخریب کشور، بر هم زدن روابط دینی و مذهبی و برادری توصیف کردند. حمایت از نیروهای امنیتی تا آزادی کامل شهرهای تحت اشغال داعش نیز از دیگر برنامه های این همایش بود.برگزاری این همایش نشان می دهد، اهل سنت عراق ماهیت اصلی تروریست ها را درک کرده اند. امری که به گفته علمای اهل سنت منجر می شود به زودی گروه تکفیری صهیونستی داعش در انزوا قرار گیرد.