کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که داعش برآیند سیاست های آمریکا در منطقه است.
به گزارشMuslimPress؛ «ادوارد اسنودن» با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه سوئدی «داگنس نهیتر» گفت: داعش پیش از اینکه آمریکا اقدام به بمباران عراق و سوریه کند، وجود نداشت. وی تاکید کرد: حملات هوایی آمریکا و دیگر کشورهای عضو گروه موسوم به ضد داعش به حل مشکلات منجر نشده و بر عکس بحران را بیشتر می کند.کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین تروریسم بیشتری تشکیل می دهد.وی افزود هواپیماهای بدون سرنشین افراد مشخصی را هدف قرار نمی دهد بلکه تلفن همراه این افراد را هدف قرار می دهد و در این صورت نیز مشخص نمی شود که تلفن همراه در آن لحظه در دست فرد هدف بوده است یا خیر و علت اینکه مراسم های عروسی هدف حملات هوایی قرار می گیرند نیز این است.وی گفت: اطلاعاتی که مقامات آمریکا دارند خطرناک و غیر قابل اطمینان است