سان به نقل از برخی از منابع جاسوسی و اطلاعاتی خبر داد که آنها توانسته اند برخی صحبت ها را از نفوذی داعش در هواپیما مدتی پس از انفجار در شرم الشیخ، کشف کنند.
به گزارشMuslimPress؛ تروریست های جهادی انگلیس متعلق به گروه تروریستی داعش درباره نفوذی داعش در هواپیمای روسی خبر داده اند که منجر به انفجار هواپیما و کشته شدن ۲۲۴ مسافر روسی آن شد.
گفتگوهای آنلاینی که توسط سازمان های جاسوسی آمریکا کشف شده اولین ارتباط میان حمله به هواپیما و افراطی های انگلیسی متعلق به گروه تروریستی داعش را آشکار کرده است.
هیچ اخطار قبلی درباره انفجار توسط ام آی ۶، ستاد اطلاعات دولت بریتانیا یا آژانس امنیت ملی آمریکا، داده نشده بود.
اما شب گذشته، منابع آمریکایی اظهار داشتند که تروریسست های انگلیسی درباره جزئیات طرح انفجار تنها دقایقی پس از آن شروع به صحبت کردند.
گفتگو ها یا چت ها دنبال شده بین شبه نظامیان خارجی شناخته شده داعش در حال حاضر توسط تحلیل گران سازمان های اطلاعاتی در حال تجزیه و تحلیل برای ارائه اطلاعات هستند.
منابع اطلاعاتی به سان خبر داده اند که عدم توضیح منابع اطلاعات پرواز درباره اینکه چگونه یک بمب در هواپیمای جت روسی قاجاق شده نشان می دهد که شکاف امنیتی در فرودگاه شرم الشیخ کماکان وجود دارد و این می تواند دلیلی باشد که دیوید کامرون به خاطر آن، به سرعت پروازهای انگلیس را به حالت تعلیق درآورده است.
یک منبع اطلاعاتی آمریکایی نیز به سان گفته: این چت ها و گفتگوها میان تروریست ها، باعثجلب توجه ما شده است.
منابع اطلاعاتی فرانسه نزدیک به تحقیقات پیرامون سقوط هواپیمای روسی نیز شب گذشته ادعا کردند صدای های انفجاری از مکالمات ضبط شده در جعبه سیاه شنیده شده که فرضیه انفجار بمب را به شدت تقویت کرده است.
ایالات متحده نیز به شرکت های هواپیمایی خود نسبت به پرواز به خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داده اند و امنیت پروازها را به شدت در این پروازها، گسترده کرده اند.