عضو مرکز حقوق بشر بحرین از دستور روز پنجشنبۀ دادستانی کل برای زندانی کردن ۶ کودک خبر داد.
به گزارشMuslimPress؛ حسین رضی در حساب کاربری خود نوشت که این ۶ کودک در روستای القریه بازداشت شده و به اتهام تجمع و آتش سوزی به یک هفته زندان محکوم شده اند.مرکز حقوق بشر بحرین یک بار دیگر توقف فوری سیاست بازداشت های ظالمانه و حبس کودکان را خواستار شد و بر ضرورت آزادی تمام زندانیان سیاسی تاکید کرد.سازمان های حقوقی و بشردوستانه بحرین همواره نسبت به بازداشت کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی معترض هستند و این امر را به دلیل آثار منفی که بر آینده تربیتی و آموزشی آنها دارد، محکوم می کنند.منبع: العالم