وزیر مشاور در امور پارلمان دولت لبنان تاکید کرد حزب الله به صراحت خواستار ادامه قانونگذاری در پارلمان است.
به گزارشMuslimPress؛ محمد فنیش وزیر مشاور در امور پارلمان لبنان گفت موضوع حزب الله درباره مسئله قانونگذاری در پارلمان واضح و شفاف است مبنی بر این‌که، قانونگذاری نباید متوقف شود.وی تصریح کرد ما بر این باوریم که هیچ چیزی نباید فعالیت پارلمان را متوقف کند.این وزیر جنبش حزب الله در دولت لبنان افزود حداقل در این شرایط که به فصل قانونگذاری موسوم است، ما معتقدیم که هیچ چیزی نباید پارلمان را تعطیل کند و این نهاد باید به نقش خود در قانونگذاری و بازخواست دولت و نظارت بر فعالیت آن عمل کند.وی درباره نشست‌های دولت لبنان هم ابراز عقیده کرد امیدواری به برگزاری این نشست‌ها وجود دارد و تلاش‌ها تا دستیابی به راه‌حل در این زمینه باید ادامه یابد.فنیش گفت با تاسف فراوان باید گفت که اگر جریان دیگر(جریان غربگرای ۱۴ مارس) شیوه و راه دیگری را در پرونده انتصابات نظامی و امنیتی در پیش نمی‌گرفت، جلسات کابینه هم نباید متوقف نمی‌شد.