سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در ادعایی بی اساس ایران و روسیه را به دخالت در امور سوریه متهم کرد.
به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه النشره؛ " ابراهیم کالین " با اشاره به اینکه جنگ در سوریه دیگر موضوعی منطقه ای نیست بلکه موضوعی جهانی شده که بر تمامی کشورهای منطقه تاثیر می گذارد، مدعی شد: دخالت روسیه و ایران درگیری در سوریه را از آنچه که قبل بود، دشوارتر کرد.وی همچنین در خصوص روابط بین ترکیه و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: روابط آنکارا و تل آویو مشروط به عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، رسیدگی به خانواده قربانیان کشتی مرمره و کاهش محاصره نوار غزه است.سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مناقشه بر سر قانون اساسی ترکیه موضوع جدیدی نیست، گفت: نیاز شدیدی به تغییر قانون اساسی کنونی ترکیه که به عنوان سند پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به شمار می آید، احساس می شود.