سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با ۳۶ هزار نیرو، ۱۶۰ هواپیما و ۶۰ ناو سرگرم برگزاری رزمایش بزرگی در مرزهای جنوبی اروپا از پرتقال تا ایتالیا است.
به گزارشMuslimPress؛ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) با اشاره به رزمایش گسترده این سازمان در مرزهای جنوبی اروپا آن را حاوی پیامی برای ملت ها و دشمنان بالقوه ناتو خواند.
در این گزارش آمده است، ناتو در حال برگزاری یکی از مخوفترین رزمایش های دهه های اخیر خود به نام «ترایندنت جانکر» است که در کنار آزمودن قابلیت های نیروهای این سازمان حامل پیامی برای روسیه و دیگر دشمنان احتمالی این سازمان است.سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با ۳۶ هزار نیرو از تمامی ۲۸ کشور عضو این پیمان، ۱۶۰ هواپیما و ۶۰ ناو سرگرم برگزاری رزمایش بزرگی در جنوب اروپا از مرزهای پرتقال گرفته تا ایتالیا است.«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو امروز در کنفرانسی خبری با اشاره به برگزاری رزمایش مذکور گفت: هدف این اتحاد تحت رهبری آمریکا آموزش و تمرین است اما در عین حال پیامی شفاف به ملت های ما و دشمنان بالقوه ما دارد.وی در ادامه گفت: ما به دنبال مقابله و رویا رویی نیستیم اما آماده دفاع از تمامی متحدان خود هستیم.