دستگاه قضایی چین در اقدامی با اصلاح قانون جنایی خود، پوشش اسلامی مسلمانان این کشور را جرم اعلام کرد.

به گزارشMuslimPress؛ دستگاه قضایی چین در اصلاحیه قانون جنایی خود، ترغیب افراد به آنچه پوشش افراط گرایان نامید، جرم اعلام کرد.در این قانون آمده است: هرکس که دیگران را مجبور به پوشیدن چنین لباسهایی کند، بازداشت و با مجازات سه سال زندان مواجه خواهد شد.مسلمانان اویغور چین، ترک زبان هستند و با ۸ میلیون جمعیت در استان «ژینجیانگ» در شمال شرقی چین زندگی می کنند.

منبع: خبرگزاری تقریب