شرکت ماهواره‌ای عرب‌ست به منظور تعطیلی پخش شبکه المیادین در لبنان، دولت این کشور را تحت فشار قرار داده است.
به گزارشMuslimPress؛ شرکت ماهواره ای عرب ست در صدد برآمده است قرارداد خود با دولت لبنان را فسخ کرده و ایستگاه پخش خود را از منطقه جوره البلوط در منطقه متن بیروت به امان پایتخت اردن منتقل کند.
ایستگاه پخش جوره البلوط نقطه تماس بین ماهواره ها و شبکه های فعال در لبنان اعم از محلی یا عربی مانند المیادین است.این شرکت در چندین نامه به وزارت ارتباطات لبنان شبکه المیادین را به «اهانت به دولت های عربی» متهم کرده و خواستار اتخاذ اقداماتی در راستای تنبیه این شبکه شده است.دولت لبنان در اتخاذ تصمیمی علیه المیادین درنگ کرده به ویژه اینکه المیادین شبکه ای نیست که از لبنان مجوز گرفته باشد بلکه مطابق قوانین لبنان تنها ایستگاه باز پخش است.مدیریت عرب ست قدرت فنی لازم را برای حذف شبکه المیادین بدون درخواست از دولت لبنان دارد چنانچه در گذشته شبکه های دیگر را حذف کرده و اجازه پخش آنها را نداده است اما به نظر می رسد هدف جدی و اساسی اتخاذ اقدامی تنبیهی علیه لبنان برای دادن اجازه پخش اخبار و گزارش‌های ضد آل سعود و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از خاک خود است.بنابر اعلام برخی منابع در چند ساعت گذشته به منظور جلوگیری از اجرای اقدامی تنبیهی علیه این کشور تلاش هایی انجام شده است.السفیر به نقل از یک مسئول در شبکه المیادین نوشت که این شبکه نامه هشداری از مدیریت عرب ست بعداز اظهارات یک میهمان ایرانی در گزارشی پیرامون فاجعه دردناک منا دریافت کرده است مبنی بر اینکه پخش این گزارش مخالف شروط قرارداد بین شبکه المیادین و عرب ست بوده است.وکیل المیادین در پاسخ به این نامه جواب داده است که پخش این گزارش مخالف شروط پخش نیست زیرا آنچه در گزارش بیان شده اظهارات میهمان و نه مجری برنامه است.