فتوای یک شیخ سلفی اردنی در نادیده گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، صهیونیستها را به وجد آورده است.
به گزارشMuslimPress؛ فتوای مبلغ سلفی اردنی درباره انتفاضه قدس، با استقبال شهرک نشینان صهیونیست مواجه شده است.سایت خبری صهیونیستی «کیکار هاشَبات» از فتوای یک مبلغ سلفی اردنی که قتل صهیونیست ها را حرام دانسته است، استقبال کرد.کیکار هاشبات روز سه شنبه تصویر شیخ علی الحلبی مبلغ سلفی افراطی اردنی را منتشر کرد و افزود: الحلبی از فلسطینی ها می خواهد که به قتل اسرائیلی ها پایان دهند.کیکار هاشبات اعلام کرد: الحلبی می گوید شما(فلسطینی ها) از یهودیان آب و برق دریافت می کنید ولی آنها را می کُشید! آیا این کار حرام نیست؟روزنامه اینترنتی «عربی ۲۱» نیز اعلام کرد: فتوای الحلبی با استقبال شهرک نشینان اسرائیلی مواجه شده است.عربی ۲۱ افزود: برخی از شهرک نشینان از فلسطینی ها می خواهند که به فتوای شیخ الحلبی عمل کنند.