معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل متحد مشارکت همه اعضای این سازمان را برای اصلاح شورای امنیت خواستار شد.به گزارشMuslimPress؛ غلامحسین دهقانی در سخنان خود در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «اصلاح شورای امنیت با مشارکت همه جانبه اعضای سازمان ملل متحد امکان پذیر است.»وی افزود: «جامعه بین‌الملل بارها به این نتیجه رسیده است که شورای امنیت با ترکیب و روش‌های کاری فعلی، دیگر قادر به ایفای نقش خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیست.»دهقانی تصریح کرد: «همه اعضای سازمان ملل در لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت اتفاق نظر داریم. ما نیازمند شورای امنیتی موثرتر، پاسخگوتر و شفاف‌تر هستیم که نماینده واقعی همه اعضای ملل متحد باشد.»معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: «تلاش‌های ناموفق فراوان برای تغییر ترکیب شورا و یا بهبود روش‌های کاری آن ریشه در این واقعیت دارد که میزان اعتماد به این رکن مهم سازمان ملل متحد به شدت کاهش یافته است و لذا هرگونه اقدام در جهت اصلاح شورا باید بر اساس توافق و اجماع همه اعضای سازمان ملل متحد و یک اراده سیاسی واقعی بنا شود.»دهقانی افزود: «اصلاح شورای امنیت امر حساس و مهمی است که باید با تدبیر و دوراندیشی انجام شود چرا که هرگونه بی‌تدبیری و شتاب در این امر می تواند پیامدهای بسیار جدی و عمیق بر عملکرد سازمان و دنیا داشته باشد.»وی در پایان گفت: «از نظر جمهوری اسلامی ایران مذاکرات بین المللی درچارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنها بستر مناسب برای بحثو بررسی اصلاح شورای امنیت است. این مذاکرات باید با مشارکت همه اعضای ملل متحد و به صورت همه جانبه و شفاف هدایت شود و جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت لازم در این فرایند است.»