رزمندگان بسیج مردمی عراق یک فروند پرنده بدون سرنشین داعش را بر فراز آسمان منطقه شمال شهر بیجی واقع در شمال استان صلاح الدین این کشور رصد و ساقط کردند.
رزمندگان بسیج مردمی عراق یک فروند پرنده بدون سرنشین داعش را بر فراز آسمان منطقه شمال شهر بیجی واقع در شمال استان صلاح الدین این کشور رصد و ساقط کردند. بنابر گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی نیروهای بسیج مردمی عراق، نیروهای داعش برای جمع آوری اطلاعات از مواضع رزمندگان عراقی مستقر در شمال شهر بیجی(استان صلاح الدین عراق) یک پهپاد را به سمت مواضع آنها ارسال کرد که مورد رصد رزمندگان قرار گرفته و با آتش تیربار ساقط شده است.