عملیات بزرگ " لبیک یا رسول الله " نیروهای بسیج مردمی عراق برای پاکسازی شمال استان صلاح الدین عراق، با استقبال گسترده ساکنین این مناطق مواجه شده است.به گزارشMuslimPress؛ عملیات بزرگ " لبیک یا رسول الله " نیروهای بسیج مردمی عراق برای پاکسازی شمال استان صلاح الدین عراق، با استقبال گسترده ساکنین این مناطق مواجه شده است.
بنابر این گزارش، صدها تن از عشائر بومی و اهل سنت ساکن در روستای " آلبوطعمه " با در دست داشتن پارچه نوشته هایی به استقبال رزمندگان بسیج مردمی عراق رفته از از آنها بخاطر آزادسازی و پاکسازی این منطقه از تروریستهای تکفیری داعشی - بعثی تشکر کردند. پیشتر تصاویری از برپایی دهها ایستگاه تامین تدارکات رزمندگان از سوی عشائر اهل سنت شمال استان صلاح الدین نیز منتشر شده بود. لازم به ذکر است که هم اکنون هزاران رزمنده اهل سنت عراقی در کنار برادران شیعه و مسیحی خود در حال مبارزه با تروریستهای داعش در بخشهای مختلف عراق می باشند.