مدیر کل سرویس امنیت خارجی فرانسه(DGSE) مدعی شد، خاورمیانه به پایان راه رسیده است.
برنار باژوله مدیر کل سرویس امنیت خارجی فرانسه روز سه شنبه در کنفرانسی با موضوع امنیت و اطلاعات در واشنگتن گفت: عمر خاورمیانه ای که می شناسیم، برای همیشه به پایان رسیده است.
باژوله در این کنفرانس که جان برنان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نیز حضور داشت، مدعی شد: کشورهایی همچون عراق و سوریه هیچگاه مرزهای سابق خود را بازنخواهند یافت.باژوله افزود: خاورمیانه ای که می شناسیم، به آخر کار خود رسیده است و بعید می دانم که دوباره خود را بازیابد.مدیر کل سرویس امنیت خارجی فرانسه ادعا کرد که سوریه عملاً تجزیه شده است، زیرا نظام دمشق فقط بخش کوچکی از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد به عبارت دیگر فقط یک سوم از خاک سوریه که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، تحت کنترل نظام است. شمال سوریه تحت کنترل کُردها است و بخش مرکزی این کشور به تصرف داعش درآمده است.باژوله گفت: اوضاع عراق نیز همچون اوضاع سوریه است و من معتقدم که اوضاع چنین کشورهایی به حال قبل بازنخواهد گشت.باژوله افزود: منطقه(خاورمیانه) ممکن است در آینده بار دیگر روی آرامش را ببیند، ولی من نمی دانم که براساس چه ضوابطی آرامش حاکم خواهد شد و به طور کلی خاورمیانه وضعیتی متفاوت با وضعیتِ پس از جنگ جهانی دوم خواهد داشت.باژوله گفت: بی شک خاورمیانۀ جدید، با خاورمیانۀ پس از جنگ جهانی دوم متفاوت خواهد بود.