از ابتدای انتفاضه سوم حدود ۱۲۵۰ فلسطینی توسط ارتش اسرائیل بازداشت شده اند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «فلسطین الیوم»؛ هیئت رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل از ابتدای انتفاضه سوم تاکنون ۱۲۵۰ فلسطینی را بازداشت کرده است که حدود ۵۵ درصد آن ها کودکان زیر ۱۸ سال هستند.