یکی از رهبران گروه طالبان از نقش سازمان اطلاعات پاکستان(ISI)، در تعیین رهبری برای این گروه انتقاد کرد.

به گزارشMuslimPress؛ «ملا منصور دادالله» یکی از رهبران گروه طالبان که گفته می شود اخیرا به گروه تروریستی داعش پیوسته است، مدعی شد که رهبران طالبان از سوی سازمان اطلاعاتی پاکستان گماشته می‌شوند و «ملا اختر منصور» را به عنوان رهبر طالبان نمی‌پذیرد.وی هم اکنون در ولایت «زابل» افغانستان به سر می برد.برخی از آگاهان بر این باورند که این فرمانده طالبان به دستور سازمان های اطلاعاتی کشورهای منطقه و با هدف تقویت گروه داعش به ولایت زابل فرستاده شده‌ است.