هزاران نفر از مردم مغرب در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین و محکومیت تجاوز های رژیم اسرائیل تظاهرات کردند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العربیه»؛ هزاران نفر از مردم مغرب طی برگزاری تظاهراتی، همبستگی خود با ملت فلسطین را اعلام کردند.شرکت کنندگان در این تظاهرات که پرچم های فلسطین را در دست داشتند با سردادن شعارهایی اشغالگری رژیم اسرائیل را محکوم کرده و خواستار توقف تجاوزگری های این رژیم در بیت المقدس شدند.یک شهروند مغربی گفت: «این راهپیمایی با مشارکت طیف های مختلف از ملت مغرب برگزار شد. این راهپیمایی پیامی به ملت فلسطین است که ما از آنان حمایت می کنیم و آرمان فلسطین را مسئله خود می دانیم.»دیگر شهروند مغربی گفت: «این راهپیمایی برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین است و عمق دوستی ما با برادران فلسطینی را نشان می دهد.»راهپیمایان از روی پرچم اسرائیل که بر روی زمین کشیده شده بود، عبور کردند.مردم مغرب همچنین تصاویری از قربانیان جنایت های اسرائیل را در این تظاهرات در دست داشتند.