داعش، از راهبردِ " عشق و عاشقی های اینترنتی " و " برآوردنِ آرزوی ازدواج " برای جذب زنان استفاده می کند.
به گزارشMuslimPress؛ یکی از عناصر سابق داعش به نام " ابوعقیل " با افشای این موضوع، به زنان و دخترانِ هوادار داعش هشدار داد که " فریب احساسات و آرزوها را نخورند تا گرفتار مشکل نشوند. "" ام رواحه " همسرِ " ابوعقیل " با تایید این موضوع، گواهی داد که چندین دختر را سراغ دارد که به چنین معضلی گرفتار شده اند.به گفتۀ ابوعقیل، کاربران داعش در شبکه های اجتماعی برای جذب زنان و دختران، این پیام را بر روی صفحه خود قرار می دهند: " من برای ازدواج و پذیرش بیعت برای ابوبکر بغدادی اعلام آمادگی می کنم. هر دختری که قصد ازدواج و پیوستن به ما را دارد، با من تماس بگیرد. "اخیرا داعش، در جذب دختران و زنان از دیگر کشورها دچار مشکلات فراوان شده است و این مساله، زمانی آشکار شد که حدود ۵۰ زن، هنگام پیوستن به داعش دستگیر شدند. به همین سبب " سلطان سنجر " از مفتی های داعش، که پیش از این فتوای جوازِ سفرِ زنان و دختران برای پیوستن به داعش را صادر کرده بود، با انتشار مقاله ای مغایر با فتوای خود، از زنان و دخترانی که قصد پیوستن به این گروه را دارند خواست به همراه محرم سفر و تا حد امکان احتیاط کنند، زیرا مهم ترین مساله، تامین امنیت است.سلطان سنجر در این مقاله، فاش کرد که داعش به زنان و مردان داعشی اجازه استفاده از اینترنت را نمی دهند، مگر آن که آن ها را برای کاری اینترنتی مامور کرده باشند، به این ترتیب، کسانی که می خواهند به داعش بپیوندند باید با کسانی که برای سفر آن ها هماهنگی می کنند، با احتیاط و درنظر گرفتن مسائل امنیتی گفت و گو کنند.دستگیری شماری از زنانی که قصدِ پیوستن به داعش را داشتند، سبب شد که داعش، سه راهبرد برای این گونه زنان تعیین کند که عبارتند از: خودداری از سفر به عراق و سوریه برای پیوستن به داعش، هماهنگی با مسؤولان جذب، و سفر از طریق ترکیه، خودداری از سفر بدون محرم.