یک پایگاه وابسته به پزشکان بدون مرز در استان صعده در شمال یمن شب گذشته هدف حملات موشکی عربستان قرار گرفت.به گزارشMuslimPress؛ پزشکان بدون مرز در صفحه توییتر خود نوشت: «بیمارستان پزشکان بدون مرز در حالیکه بیماران و پزشکان در داخل ساختمان بودند، شب گذشته چندین بار مورد هدف حملات هوایی قرار گرفت.»