کره‌شمالی جسد یک سرباز آمریکایی را که در زمان جنگ دو کره مفقود شده بود، پس از ۶۵ سال، تحویل خانواده‌اش داد.
به گزارشMuslimPress؛ کره‌شمالی جسد یک سرباز آمریکایی را که در زمان جنگ دو کره مفقود شده بود، پس از ۶۵ سال، تحویل خانواده‌اش داد.پیونگ‌یانگ بقایای جسد «رابرت وی ویت،» سرباز ۲۰ ساله آمریکایی، را که در زمان جنگ دو کره مفقود شده بود، پس از ۶۵ سال، تحویل خانواده‌اش در ایالت «کالیفرنیا» داد. رابرت نوامبر ۱۹۵۰(آبان ۱۳۲۹)، زمانی که هزاران سرباز چینی به گردان وی در کره شمالی حمله کردند، به اسارت گرفته شد. وی اواخر ژانویه ۱۹۵۱(اوایل بهمن ۱۳۲۹) در زندان بدلیل سوء‌تغذیه، جان خود را از دست داد.نیم قرن طول کشید تا گروه تفحص آمریکا - کره‌شمالی توانست بقایای جسد این سرباز نگون‌بخت را پیدا کند. ماه گذشته و ۱۵ سال پس از پیداشدن بقایای جسد، آزمایش‌های «دی‌اِن‌اِی» ثابت کرد استخوان‌های کشف‌شده متعلق به «رابرت وی ویت» است.پیونگ‌یانگ بقایای جسد رابرت را به «لاورن مینیک،» خواهر ۸۲ ساله و تنها بازمانده خانواده وی، تحویل داد. لاورن که زمان مفقود شدن برادرش تنها ۱۷ سال داشت، گفت: «خوشحالم که او قرار است به خانه، جایی‌که به آن تعلق دارد و نزد خانواده‌اش برمی‌گردد.»