در نیجریه پس از عزاداری روز عاشوردر شهر کادونا جوان مسیحی ای که متاثر از قیام امام حسین علیه‌السلام و شور حسینی شیعیان قرار گرفته بود بعد از انکه درمورد تشیع و اسلام اطلاعات کافی را دریافت نمود رسما و علنا به اسلام گروید و در ججمع عزاداران شهادتین گفت.
به گزارشMuslimPress؛ پس از عزاداری روز عاشورایامسال در شهر کادونا جوان مسیحی ای که متاثر از قیام امام حسین(علیه السلام) و شور حسینی شیعیان قرار گرفته بود بعد از آنکه در مورد تشیع و اسلام اطلاعات کافی را دریافت نمود رسما و علنا به اسلام گروید و در جمع عزاداران شهادتین گفت.

گفتنی است نیجریه دارای نزدیک به ۱۰ میلیون شیعه می باشد که همه این افراد مستبصر و رهیافتگانی هستند که پس از انقلاب اسلامی به مکتب اهل بیت گرویده اند.