نهاد موسوم به «شورای اصلاحی افغانستان» امروز(پنج شنبه) طی برگزاری تجمع اعتراض تحت عنوان «برنامه های مبتذل رسانه ای و اسباب گمراهی و تباهی» از ملت افغانستان خواست که برنامه مبتذل رسانه ها را تحریم کنند.

به گزارشMuslimPress؛ در تجمع اعتراضی که علیه پخش برنامه های مبتذل در رسانه های افغانستان تحت عنوان «برنامه های مبتذل رسانه ای و اسباب گمراهی و تباهی» برگزار گردید، «سید رحمت الله نهضت یار» رئیس شورای اصلاحی افغانستان گفت: بعضی از رسانه ها بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه و برداشت نادرست از مسائل، برنامه های مبتذل را پخش می کنند.وی افزود: نشر و پخش مبتذل خطرناک و کشنده تر از تروریزم بین المللی و مواد مخدرمی باشند که عواقب زشت مانند فرار از منزل، خود کشی، تجاوز جنسی، برهنگی و ده مشکل دیگر را به دنبال داشته و جامعه را به سوی انحطاط اخلاقی سوق می دهند.آقای نهضت یار از علمای دینی افغانستان می خواهند که در برابر قرآن و مسئول بوده وسکوت مرگ بار شان را در برابر برنامه مبتذل رسانه ها بشکنند.رئیس شورای اصلاحی افغانستان از مردم خواست که تمام برنامه های مبتذل رسانه ها را تحریم کرده وجلوی آنها بگیرند.«سید جواد نهضت یار»، عضو شورای اصلاحی افغانستان گفت: تعدادی از رسانه تصویری امروز در کشور دست به گسترش فساد اخلاقی زده و جامعه را به سوی بی بند باری و ازهم پاشیدن نظام خانواده سوق می دهند.وی با بیان اینکه مردم افغانستان وارثیک و نیم میلیون شهید اند خطاب به مردم افغانستان گفت: امروز سکوت در برابر منکرات شرم است.او باور دارد که دستی پشت این رسانه ها است که برای تروج منکرات در جامعه کار می کنند.این عضوی شورای اصلاحی افغانستان از رسانه که برنامه های مبتذل را نشر می کنند می خواهد که بیش از این قلب ملت افغانستان را جریحه دار نسازد.او هشدار می دهد که اگر رسانه ها برنامه های نشراتی شان را اصلاح نکنند مردم را علیه آنها بسج خواهد کرد.سید جواد نهضت یار افزود مسئوولیت رسانه های افغانستان تروج فرهنگ بیگانه نیست و باید ارزش را های دینی و ملی را انعکاس دهند.او از علما خواست که در برابر منکراتی که از بعضی رسانه ها نشر می شود آرام نباشند.شورای اصلاحی افغانستان قطع نامه ۶ماده ای را صادر کردند که توسط آزاد قاسمی قرائت شد ودر آن آمده این شورا حمایت خود را از آزادی رسانه ها و آزادی بیان در چار چوپ منظم قانون اعلان کرده و از رسانه های که برنامه ها سریال های مبتذل را نشر می کنند می خواهد که به مسوولیت حقوقی و رسانه ای خود عمل کرد و از ترویج فرهنگ بیگانه خوداری کنند.این شورا در قطعنامه خویش؛ از مجاهدین خواسته که انگیزه و ارزشهای جهاد را فراموش نکرده و در برابر رسانه های مبتذل و وارداتی سکوت مرگ بار را اختیار ننمایند.

منبع: خبرگزاری آوا