رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که دروازه صلح و گفتگو به روی آنهایی که می خواهند از جنگ دست بکشند و به قانون اساسی این کشور احترام بگذارند باز است، همزمان او هشدار داد که هیچ وقت تسلیم به زور نخواهد شد.

به گزارشMuslimPress؛ دکتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در جمعی از دانشجویان دانشگاه های نظامی این کشور صحبت می کرد گفت: ما هیچ وقت تسلیم به زور نخواهیم شد اما قیمت جنگ را باید بدهند. این جنگ بالای ما تحمیل شده به اساس تحمیل افغان تن نمی دهد اما در میز مذاکرات ما به عزت در سخنان بین الافغانی بزودی به نتیجه رسیده می توانیم و ضرورت است حرف های بین الافغانی را به صورت یک پروسه ملی و نه تنها دولتی به تمام معنی شروع کنیم و امید است دستآورد های مشخص و همه جانبه داشته باشیم.رئیس جمهوری افغانستان افزود مردم و دولت افغانستان جنگ طلب نیستند و تاکید کرد که راه حل بیرون رفت از بحران افغانستان جنگ نیست.غنی می گوید، مخالفان مسلح دولت اگر به جنگ ادامه بدهند، با توجه به نیرومندی نظامیان افغان پیروز میدان جنگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهند بود.در همین حال، محمد اشرف غنی گفت که مردم افغانستان تا مدتی کوتاهی با چالشهای مانند غورماچ، موسی قلعه و قندوز مواجه خواهند بود.

تامین امنیت و فراهم کردن زندگی صلح آمیز، اولویت حکومت افغانستانوی پیروزی در جنگ افغانستان را حاصل آنچه او همدلی در عرصه سیاسی می خواند دانست و گفت که به عنوان یک ملت بزرگ و معتقد به کثرت گرایی و شکیبای، ما میتوانیم اختلاف نظریاتی، گروهی و تیمی خود را به صورت باز و با استفاده از منطق و حکمت تنظیم کنیم.او خطاب به رهبران سیاسی و منتقدان حکومتش گفت که فرصت های زیادی برای بحثهای سیاسی و اجتماعی خواهند داشت و در بحثهای آینده او راجع به اقتصاد و نان مردم و حکومت داری صحبت خواهد کرد، ولی تاکید کرد که فرصتی باقی نمانده که برای دفاع از افغانستان غفلت صورت بگیرد و یا فرصت به عقب زده شود.غنی تاکید که در گام نخست تامین امنیت و فراهم کردن زندگی صلح آمیز برای مردم افغانستان در اولویت حکومت قرار دارد و هیچ چیز از این مهم تر و در ارجحیت قرار ندارد.

برگشت به گذشته ممکن نیستمحمد اشرف غنی از جنگ های ۱۴ سال قبل به عنوان روزهای تلخ و تاریک تاریخ افغانستان یاد کرد و گفت که در آنزمان افغانستان فاقد نظام، اردو و پولیس بود و مردم زیر سایه تفنگداران غیر به نام این و آن مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم و کشتار های بیرحمانه قرار می گرفتند و دارو ندار شان به تاراج می رفت.به گفته غنی، دردهای مشترک آنزمان مردم افغانستان باعثشکل گیری نظام کنونی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شده است. همزمان او هشدار داد که برخی ها آرزو دارند که آن وضعیت دوباره در افغانستان تکرار شود.رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت: " برخی ها بدبختانه ارزو دارند که آنروزها در افغانستان تکرار شود تا دفاتر و اسلحه را به یغما ببرند و مردم را آواره کنند، اما آنها به این آرزوی شان نخواهند رسید و این آرزو را به گور خواهند برد. "وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان به یاغیان و شورشیان به نام های طالبان و داعش اجازه نخواهند داد که مردم را به قتل برسانند و پل – پلچک و جاده ها را ویران کنند.محمد اشرف غنی از تمام مردم افغانستان و به خصوص از بزرگان سیاسی، علما، اعضای پارلمان، رسانه ها و جامعه مدنی خواست که از نیروهای امنیتی حمایت کنند و این نظامیان را به محور اصلی نظریات، ابتکارات و عملکرد های خود تبدیل کنند.

منبع: خبرگزاری بخدی