جنبش حماس از مردم فلسطین در کرانه باختری رود اردن خواست تا فردا با آمدن به خیابانها و تظاهرات گسترده، جمعه خشم را بر ادامه مبارزه با اشغالگران صهیونیست برگزار کنند.به گزارشMuslimPress؛جنبش حماس در بیانیه خود از همه شهروندان فلسطینی خواست تا در تظاهرات سازماندهی شده بعد از برگزاری نمازجمعه در همه استانهای کرانه باختری به طور گسترده و موثر شرکت کنند.جنبش حماس در یبانیه خود همچنین خواهان تداوم مقابله فلسطینی ها در مناطق مختلف تماس با نیروهای اشغالگر شد.این جنبش از مردم خواست تا همگی تنها پرچم فلسطین را برای تاکید بر وحدت ملی و حمایت از گزینه مقاومت در برابر اشغالگران در تظاهرات فردا در دست داشته باشند.براساس این بیانیه، خشم فردای مردم فلسطین این پیام را به اشغالگران خواهد رساند که بازداشت فلسطینی ها باعثنخواهد شد تا آنها از ادامه راه انتفاضه قدس و تشدید آن دست بردارند.جنبش حماس تاکید کرد: این بازداشت ها تنها تلاشی شکست خورده برای جلوگیری از موج انتفاضه ای است که متوقف نخواهد شد.جنبش حماس در این بیانیه عملیات دلاورانه فلسطینی ها علیه صهیونیست ها را تبریک و به مجریان و خانواده های صبور آنها تهنیت و برای شهدای پاک و مطهر رحمت آرزو کرد. منبع:العالم