نیروهای حکومتی بحرین بعد از جمع آوری تکیه‌های عزاداری و پلاکاردهای مراسم ماه محرم، این بار با استفاده از گاز اشک‌آور سمی به عزاداران حسینی حمله کردند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از سایت خبری الوفاق بحرین؛ پس از اعتراض مردم به اقدامات ماموران رژیم بحرین در جمع کردن تکیه‌های عزاداری و پلاکاردهای مراسم ماه محرم، نیروهای حکومت آل خلیفه روزگذشته(سه شنبه) با عزاداران درگیر شدند.بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی آل خلیفه قبل از آغاز ماه محرم، دست‌کم به هفت منطقه و روستا در بحرین حمله کرده‌اند.این در حالی است که یوسف ربیع، رئیس شورای حقوق بشر بحرین با محکوم کردن این اقدامات اعلام کرد چنین اعمالی حاکی از گسست شدید میان مردم و نظام حاکم و نشان دهندۀ مخالفت سرسختانه رژیم آل خلیفه با هرگونه گفت‌وگو و تسامح است.این شورا همچنین اعلام کرد ۱۱ مورد شکایت از اقدامات رژیم آل خلیفه در ماه محرم به هاینر بیل والدت، گزارشگر سازمان ملل متحد تقدیم کرده است.

منبع: PressTV