دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه، ما به رویارویی با رژیم اسرائیل ادامه می دهیم و همیشه از مقاومت ملت فلسطین و جهاد و انتفاضه آنان درتمام مراحل حمایت می کنیم، افزود: وقتی که می بینیم جوانان فلسطین با سنگ و چاقو در مقابل قویترین ارتش منطقه ایستاده اند، ایمانمان به اینکه این رژیم رفتنی است، قویتر می شود.

به گزارشMuslimPress؛ دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی در مراسم «بزرگداشت شهید محمد حسن الحاج» یکی از فرماندهان شهید مقاومت، تاکید کرد که مقاومت از تمامی ملت‌ها و قومیت‌های منطقه دفاع می‌کند، چرا که پروژه تکفیری و صهیونیستی به دنبال خوار کردن تمام ملت‌های منطقه است.وی گفت: ما وارد مرحله تقابل با پروژه تکفیری شده ایم که منطقه و دنیا را با تمامی توان تهدید می‌کند و در اوج وحشیگری با همه رفتار می‌کند. ما بیش از چهار سال موفق به ایستادگی در برابر آن شده ایم و در هر جایی که نیاز بوده، حضور داشته ایم و شهید داده ایم همچنان نیز در آن حضور خواهیم داشت.دبیرکل حزب الله افزود: اگر این پایداری و مقاومت از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۰۰ و پیروزی سال ۲۰۰۶ نبود، اکنون ما در امنیت و آرامش زندگی نمی‌کردیم و اگر پایداری ما در عرصه‌های مختلف در برابر داعش در عراق و سوریه و لبنان وجود نداشت، منطقه الان چه وضعیتی داشت؟ اگر این گروه‌های خون‌آشام می توانستند در عراق و سوریه و در ادامه بر لبنان مسلط شوند، سرنوشت ملت‌های منطقه چه می‌شد؟ آنها مجبور بودند مهاجرت کنند و آواره شوند و مساجد و کلیساها تخریب شود و نوعی از زندگی به انسان تحمیل شود که در حالت طبیعی طاقت آن را ندارد.وی افزود: در این شرایط کشتار به ساده‌ترین دلیل‌ها حاکم بر فضای عمومی بود و درگیری‌های داخلی حاکم بر مناسبات می شد و فضایی برای ابراز عقیده و انتقاد و مخالفت و کرامت و امنیت وجود نداشت. ما با مقاومت این عده در میدان‌های مبارزه نتیجه این پایداری و مقاومت را دیده‌ایم، حتی اگر درگیری‌ها طولانی و فراگیر باشد. اما به برکت این پایداری منطقه و رقبای ما مورد حمایت قرار می‌گیرند.

مقاومت از همه ملت‌های منطقه دفاع می‌کندنصرالله گفت: مقاومت از تمامی ملت‌های منطقه دفاع می‌کند، از مسیحیان، اهل تسنن، شیعیان و اقلیت‌های دیگر. مقاومت از حق مشارکت و آزادی بیان دفاع می‌کند و حاج ابومحمد در این مسیر جان خود را از دست داد. شهدای مقاومت به مرزهای لاذقیه و ادلب و حلب رفتند، چرا که پروژه تکفیری و صهیونیستی به دنبال ذلیل کردن ملت‌های منطقه هستند، اما ما می‌بینیم که تحول گسترده‌ای در افکار عمومی عربی ایجاد شده است. چهره ها شناخته می‌شود و واقعیت‌ها مشخص می‌گردد. در نتیجه ما می‌بینیم که مواضع جدید و گرایش‌های تازه‌ای مطرح می‌شود و تحولات و تغییرات در مواضع روز به روز بیش از پیش دنبال می‌شود.به گفته نصرالله، علت این تغییر در افکار عمومی به پایداری میدانی و به کسانی باز می‌گردد که شهید شدند تا این پروژه خونین حاکمیت منطقه را به دست نگیرد. این تحولات میدانی است که باعثشده دولت‌ها و ملت‌های جهان در ارزیابی‌ها و درک خود تجدیدنظر کنند. در نتیجه ما همواره باید در میدان حاضر باشیم.

عزم مقاومت با شهادت فرماندهانش جزم تر می شوددبیر کل حزب الله لبنان گفت: فرمانده شهید، حاج ابو محمد، از طرفداران معادله ایجاد نیروی بازدارندگی در مقابل دشمن بود که البته ایجاد این چنین نیرویی در حمایت و دفاع از لبنان موفقیت‌آمیز بوده است.وی خاطرنشان کرد، مقاومت مرحله شکل گیری را پشت سر گذاشته است و با تمام احترامی که برای فرماندهان قائلیم باید گفت که سرنوشت مقاومت دیگر به وجود این فرمانده و آن فرمانده در گوشه و کنار بستگی ندارد.به گفته نصرالله، مقاومت در سایه حضور فرماندهان خود قدرت می گیرد و با شهادت آنها عزم خود را جزم تر می کند.

مقاومت یک «مکتب» شده استنصرالله ادامه داد: من به مبارزان می‌گویم که وصیت این شهید برای شما این است که این قدرت و آمادگی را حفظ کنید و در مسیر توسعه آن قدم بردارید، چرا که تنها راه تضمین حمایت از کشور و ملت لبنان است، آن هم در شرایطی که بسیاری حتی از ساده ترین مسئولیت‌ها نیز شانه خالی می‌کنند. اما ما از این مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد. هنگامی که فرماندهان ما به شهادت می‌رسند، دوستان نگران می‌شوند و دشمنان شماتت می‌کنند. اما این موضوع جای شماتت نیست.رهبر مقاومت اسلامی لبنان تصریح کرد: من مطمئن هستم که این مقاومت و سال‌های طولانی گذشته، جمع گسترده‌ای از فرماندهان را در تمامی سطوح و مسئولیت‌ها تربیت کرده است. مقاومت دیگر یک طرح شخصی نیست، بلکه از مرحله تأسیس فراتر رفته و به یک مکتب موجود تبدیل شده است.

رژیم اسرائیل رفتنی استسید حسن نصرالله تصریح کرد: ما به رویارویی با رژیم اسرائیل ادامه می دهیم و همیشه از مقاومت ملت فلسطین و جهاد و انتفاضه آنان درتمام مراحل حمایت می کنیم.دبیرکل حزب الله لبنان افزود: وقتی که می بینیم جوانان فلسطین با سنگ و چاقو در مقابل قویترین ارتش منطقه ایستاده اند، ایمانمان به اینکه این رژیم رفتنی است، قویتر می شود.

منبع: العالم