سعودی‌ها برای نخستین بار از بلوک‌های پلی استایرن به عنوان سنگ لحد در قبور منطقه الاحساء استفاده کردند.
به گزارشMuslimPress؛مرکز " تکریم درگذشتگان " در منطقه الاحساء، از بلوک های پلی استایرن در دفن یک جنازه در گورستان الکوت در شهر الهفوف استفاده کرد. این جنازه متعلق به پدر مدیر این مرکز بود که دو روز پیش در گورستان الکوت دفن شد. برپایه این گزارش، از این به بعد از این بلوک ها برای سنگ لحد در قبرهای منطقه الاحساء استفاده خواهد شد. عبدالعزیز بن عبدالله الدوغان مدیر مرکز تکریم درگذشتگان گفت: اعضای شورای نظارت این مرکز دفن مردگان با استفاده از ماده پلی استایرن را از آغاز سال ۱۴۳۷ هجری - درپی موفقیت تحقیقات بیش از سه ساله در این مورد - تصویب کردند. برپایه این گزارش، پیشنهاد استفاده از ماده پلی استایرن به تعدادی از شیوخ دینی متخصص ارایه شد و همه آنها اجازه استفاده از آن را دادند. این روزنامه نوشت: استفاده از بلوک های پلی استایرن برای سنگ لحد مناسب است زیرا از استحکام زیادی برخوردار است و حمل و نقل و ساخت آن ساده است و این امر همچنین باعثیکپارچه شدن تولید بلوک ها در سایزهای یکسان خواهد شد. برپایه این گزارش، مهمترین علت برای استفاده از بلوک های پلی استایرن ابتدایی بودن شیوه های تولید بلوک های سیمانی مورد استفاده در عربستان به عنوان سنگ لحد در قبور بود، که تولید آن وقت زیادی می برد و کیفیت های متفاوتی داشت و بر اساس شکایتها در بسیاری از موارد باعثشکستن شدن و ریزش قبور می شد، و همچنین به علت سنگینی، گذاشتن آنها روی قبر نیز دشوار بود.
منبع: العالم