تصاویری دلخراش نشان می دهد کودکان و جوانان سوریه و عراق مجبور به تماشای گردن زنی و اعدام های گروه تروریستی داعش هستند.
به گزارشMuslimPress؛تصاویری در رسانه ها منتشر شده است که نشان می دهد گروه تروریستی داعش هنگام گردن زنی دو مرد، کودکان را مجبور به تماشای این اقدام غیرانسانی کرد. در این تصاویر، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در حال تماشای این اقدام وحشیانه هستند.گروه تروریستی داعش به طور معمول هنگام گردن زنی افراد مختلف، کودکان و شهروندان سوریه و عراق را در محل اعدام جمع می کند. عناصر داعش می کوشند به مردم هشدار دهند در صورت سرپیچی از قوانین این گروه، سرنوشت مشابهی در انتظار آنها خواهد بود.گروه تروریستی داعش از سال گذشته حدود یک سوم از سوریه و عراق را به تصرف خود درآورده است. این تروریستها تاکنون مساجد، کلیساها و اماکن باستانی زیادی را تخریب کرده اند. آنها همچنین جنایات بی رحمانه ای علیه همه فرقه های مذهبی عراق انجام داده اند.