همایش بین‌المللی «آگاهی‌بخشی درباره حقوق بشر در جهان اسلام»، امروز در شهر «جاکارتا»، پایتخت اندونزی، آغاز بکار می کند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری بین‌المللی اسلامی(اینا)، همایش بین‌المللی «آگاهی‌بخشی درباره حقوق بشر در جهان اسلام»، از امروز، ۲۰ مهر / میزان، به همت کمیسیون مستقل حقوق بشر وابسته به سازمان همکاری اسلامی در شهر «جاکارتا»، پایتخت اندونزی، آغاز می‌شود.این همایش به همت کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر وابسته به سازمان همکاری اسلامی و با همکاری دولت اندونزی برگزار می‌شود و به مدت دو روز ادامه دارد.در این همایش، برخی از کارشناسان، اندیشمندان، فرهنگیان، نویسندگان، دانشگاهیان از سازمان‌های مختلف بین‌المللی و مؤسسات ملی مرتبط با موضوع حقوق بشر در جهان اسلام و نیز نمایندگانی از سازمان علوم، فرهنگ و آموزش اسلامی(آیسسکو) حضور دارند.بررسی مکانسیم‌های افزایش آگاهی‌بخشی و تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر در جهان اسلام، توسعه و گسترش حقوق بشر براساس احترام متقابل، برابری، تسامح و مساوات و نیز بررسی موضوع ترکیب ارزش‌های حقوق بشر در برنامه‌های درسی و آموزشی از اهداف این همایش است.همچنین از اهداف دیگر این همایش می‌توان به بررسی موضوع آموزش حقوق بشر در اسلام به کارمندان دولتی و ادارات و ارائه انگیزه‌های مناسب در زمینه کار اجتماعی به‌ آن‌ها و توانمندسازی شهروندان در زمینه تحکیم و ترویج احترام به حقوق بشر با مشارکت رسانه‌ها اشاره کرد.شرکت‌کنندگان در این همایش همچنین، به بررسی مسائل مربوط به فراهم‌آوردن زمینه شناخت و آگاهی نسبت به معیارها، اصول و ارزش‌های حقوق بشر و نیز تبیین مسئولیت‌ افراد، گروه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی در تحکیم، ترویج و حمایت از حقوق بشر خواهند پرداخت.

منبع: ایکنا