فرستاده سازمان ملل به یمن اعلام کرد که این سازمان از موافقت جنبش انصارالله با اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت استقبال کرده است.

به گزارشMuslimPress؛ «اسماعیل ولد شیخ احمد» در شبکه اجتماعی فیسبوک با اظهار خرسندی از موافقت جنبش «انصارالله» با قطعنامه شورای امنیت گفت: سازمان ملل از موافقت انصارالله با قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل استقبال کرد.جنبش انصار الله با ارسال نامه ای به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل بر پایبندی خود به نکات هفت گانه بسته اول در کنار دیگر گروه های یمنی تاکید کرد.انصار الله افزود: نکات هفتگانه بسته اول شامل قطعنامه های سازمان ملل در خصوص امور یمن از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ بر اساس سازوکار اجرایی مورد توافق می باشد وما خواستار این هستیم که قطعنامه های سازمان ملل عامل مهمی برای برنامه ریزی مذاکراتی باشد که جدول بندی مراحل توسط سازمان ملل را می طلبد.

منبع: خبرگزاری نسیم