شاهزاده «سلطان بن خالد الفیصل»، مدعی شد: ایران در صدد است تا مکه و مدینه منوره را اشغال کند.
به گزارشMuslimPress؛ وی درجریان نشست شورای روابط عربی – آمریکایی در واشنگتن با بیان این که «ایران کشور همسایه است اما دشمنی با عربستان را انتخاب کرد» افزود: کشورش برای رهبری منطقه و تحقق منافعش از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.این اولین بار است که یک شاهزاده عالی رتبه، ایران را به تلاش برای اشغال مکه و مدینه متهم می کند.شاهزاده فیصل که مدتی پیش از سمت خود در نیروی دریایی عربستان بازنشسته شد به کشتن ده ها نفر از نیروی تفنگدار دریایی در جنگ اول با حوثی ها در سال ۲۰۰۹ متهم شده است. وی همان کسی است که به تفنگداران دریایی دستور داد به منطقه جبل دخان بین مرز دو کشور بروند بدون اینکه از نظر هوایی از آنان پشتیبانی کند.