ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کرده و زندانیانی را از بند رها نمودند که اکثر آنها به قتل و تجاوز به مال و عزت مردم محکوم بودند.»

به گزارشMuslimPress؛ ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کردند، زندانیانی را از بند رها نمودند که اکثر آنها به قتل و تجاوز به مال و عزت مردم محکوم بودند.ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنین اعلام کرد که این موارد در بررسی های ابتدایی یک کمیسیون ملکی که درباره جنایات انجام شده در قندوز و خسارات احتمالی به شهر تشکیل شده، بدست آمده است.شهر قندوز شامگاه روز سه شنبه بدست طالبان سقوط کرد و نیروهای دولتی به مناطق محدود به حومه این شهر عقب نشینی کردند.افراد طالبان در هنگام ورود به شهر از خود تصویر گرفتند و در شبکه های اجتماعی منتشر کردند، انها در چند ویدیو در حالی دیده می شوند که به جنگ افزارهای سنگین و تانک های نظامیان افغان دسترسی دارند و همچنان به چندین خانه که گفته می شود از مسئولان دولتی و نهادهای نظامی هستند وارد می شوند.برخی از اهالی قندوز می گویند که طالبان به شکل گسترده اموال و دارایی های دولتی و غیر دولتی را غارت کرده و به بیرون از شهر انتقال دادند.سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار گزارشی طالبان را به انجام جرایم ضد بشری در قندوز متهم کرد. در گزارش این سازمان آمده است که طالبان به کشتار دسته جمعی، تجاوز گروهی، غارت اموال دولتی و دارایی های مردم مبادرت کرده اند.سازمان عفو بین الملل گفته که این گزارش را براساس صحبت و گفته های شماری از مردم که شهر را ترک کرده اند، تهیه کرده است.گروه طالبان این ادعا ها را رد کرده و آن را تبلیغات دشمن خوانده است.با این حال، ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که طالبان و همکاران تروریست شان علاوه بر اینکه ترس و وحشت را در میان ساکنان قندوز ایجاد کرده اند، به کشتار " غیرقضایی " و خودسرانه افراد ملکی و نظامی، شکنجه، آزار و اذیت اقدام کرده اند.در بیانیه مذکور آمده است که طالبان اموال مردم و دارایی های دولتی از جمله دفاتر ملل متحد، موسسات غیر دولتی، کونسلگری ها و نمایندگی های کشورهای خارجی را غارت کرده و ساختمان های دولتی، مراکز آموزشی و نهادهای مدنی را آتش زدند.دولت افغانستان می گوید که افراد این گروه در جریان جنگ قوانین بشردوستانه بین المللی را نیز زیر پا کرده اند.در این بیانیه همچنین گفته شده که حکومت افغانستان مصمم است تا عاملان این جنایت را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

منبع: خبرگزاری بخدی