رئیس جمهور ایران درمراسم استقبال از پیکر جان باختگان حادثه دلخراش منابر لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب جهت روشن شدن ابعاد این فاجعه تاکید کرد.به گزارشMuslimPress؛ رئیس جمهور ایران در سخنرانی روز شنبه خود گفت: «باید روشن شود در این حادثه افرادی مقصر بوده اند یا نه و اگر ثابت شود عده ای از مامورین در این حادثه تقصیر داشته اند ما به هیچ عنوان از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت.»وی افزود: «زبان ما زبان عواطف و برادری و دیپلماسی بوده و اگر هم لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدار خود نیز استفاده خواهد کرد.»رئیس جمهور ایران فاجعه منا را آزمونی برای همه از جمله برای دولت سعودی، سازمان های بین المللی و کشورهای اسلامی دانست و گفت: «همه باید بدانند چرا این واقعه به وقوع پیوست و باید مطمئن شوند دیگر تکرار نمی شود.»وی تاکید کرد: «واقعیت این مساله باید برای ما از طریق یک کمیته حقیقت یاب روشن شود.» منبع: press tv