جنبش حزب الله لبنان با تاکید بر ادامه کارشکنی جریان غربگرای ۱۴ مارس در برابر حل مشکلات و پرونده‌های مهمی همچون ریاست جمهوری، راهکاری را برای عبور لبنان از این مرحله پرتلاطم پیشنهاد کرد.به گزارشMuslimPress؛ لبنان به سبب کارشکنی مستمر جریان ۱۴ مارس که از غربی‌ها و رژیم‌های مرتجع عرب دنباله روی‌می‌کند، همچنان با خلاء کرسی ریاست جمهوری و اختلال در روند فعالیت پارلمان و دولت روبرو است، این در حالی است که حزب الله لبنان بر ضرورت انتخاب رئیس جمهوری قدرتمند و حل دیگر مشکلات لبنان از طریق گفت‌وگوهای سازنده به دور از دخالت طرف‌های خارجی تاکید می‌کند.شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در این زمینه تاکید کرد به صراحت اعلام می‌کنم که جریان ۱۴ مارس مسئول تعطیلی دولت لبنان و مسئول جلوگیری از حل پرونده‌های ریاست جمهوری، پارلمان و نخست وزیری است. درباره ریاست جمهوری بدیهی است اگر بخواهیم رئیس جمهوری انتخاب کنیم، باید فرد قدرتمندی باشد و چنین رئیس جمهوری باید در عقد توافق‌نامه‌ها ایفای نقش کند و به تعهدات خود در قبال عناصر اساسی جامعه لبنان پایبند باشد و به ویژه به گونه‌ای باشد که دولت ماموریت خود را درست انجام دهد، با این حال آنها(۱۴ مارس) خواهان چنین رئیس جمهوری نیستند، بلکه خواهان انتخاب رئیس جمهوری هستند که بر اساس معیارهای آنها باشد که چنین فردی به لبنان خدشه وارد می‌کند.شیخ نعیم قاسم در ادامه به کارشکنی جریان غربگرای ۱۴ مارس که از حمایت‌های گسترده عربستان و دیگر رژیم‌های مرتجع عرب هم بهره‌مند است، در برابر فعالیت پارلمان اشاره کرد و گفت آنها باعثتوقف فعالیت پارلمان شده‌اند، یک بار تحت این بهانه که پارلمان نمی‌تواند بدون وجود رئیس جمهور، به قانونگذاری بپردازد، در حالی که این یک بدعت است، پارلمان نماینده ملت لبنان است و قوانین و مسائلی وجود دارد که ملت به آن نیاز دارند و پارلمان باید به خاطر تصویب چنین قوانینی نشست برگزار کند. تمام قوانین را باید پارلمان تصویب کند، اما درست نیست که برخی امور را به یکدیگر پیوند بزنند.معاون دبیرکل حزب الله تصریح کرد ما امروز در آستانه فروپاشی دولت لبنان هستیم، زیرا تمام راه‌حل‌ها و ابتکارهایی که برای حل مشکل برگزار نشدن نشست‌های دولت مطرح شده، با مخالفت جریان ۱۴ مارس روبرو شده است، آیا کشور با این شیوه باقی می‌ماند.وی خطاب به سران ۱۴ مارس گفت: شما باید با راه‌حل‌هایی که در تهیه آن مشارکت داشتید تا دولت باقی بماند، مخالفت کردید، ما به این فکر می‌کنیم که چگونه پارلمان را فعال نگه داریم و مشکل ریاست جمهوری را حل کنیم.نعیم قاسم افزود از نظر ما، دو راه برای حل مسائل لبنان وجود دارد: یا اینکه همه طرف‌ها درباره برخی مسائل جزئی توافق کنند تا به وضع بهتری برسیم، مشکل دولت را حل کنیم که از برگزاری نشست‌ها آغاز می‌شود، آنگاه مشکل پارلمان را حل کنیم تا جلساتی را برگزار کند، آنگاه به کمک هم مسئله ریاست جمهوری را بررسی کنیم تا به توافقاتی درباره آن دست یابیم، بنابراین مشکلات را تفکیک کنیم و آنچه را که می‌توانیم حل کنیم تا امور کشور را به پیش ببریم.وی افزود راه دوم این است که بیایند از طریق برگزاری انتخابات پارلمانی، حاکمیت را تغییر دهیم که تمام مسائل موجود را تغییر دهد و اینکه انتخابات بر اساس قانون نسبیت باشد. با این شیوه، ملت نمایندگان خود را انتخاب می‌کند که انتخاب درستی است، زیرا مردم با اراده خود ونه به واسطه پول و قدرت و رهبران طوایف و نه از طریق لغو نقش‌های تمام کسانی که اکثریت را دارا نیستند، انتخاب می‌کند و به این ترتیب پارلمان جدیدی شکل می‌گیرد.منبع: تسنیم